Kolaps systému 3. června 2024

Připojte se k protestu v pondělí 3. června v 16:00 na Náměstí Jana Palacha!

Více informací

Kolaps systému 3. června 2024

Připojte se k protestu v pondělí 3. června v 16:00 na Náměstí Jana Palacha!

Více informací

Stávka 17. října 2023

Proč stávkujeme? Přečtěte si oslovení celofakultního shromáždění v aule FF UK 4. 10. 2023 stávkovým výborem.

Více informací

Stávka 17. října 2023

Zúčastněte se protestů v den stávky!

Více informací

Stávka 17. října 2023

Připojte se ke stávce 17. října! Podpisy sbírají kontaktní osoby na jednotlivých pracovištích, podpisový arch je k dispozici také v Knihovně Jana Palacha na hlavní budově.

Více informací

Hodina pravdy 28. března 2023

Hodina pravdy 28. března 2023