Vítejte

na stránkách naší organizace. Odbory na FF UK jsou zaměstnaneckou organizací, která vystupuje jako partner ve vztahu k našemu zaměstnavateli, Filozofické fakultě UK, v pracovně-právních a sociálních otázkách týkajících se zaměstnanců.

Průběžně sledujeme zejména tyto cíle:

1) Zlepšení platového ohodnocení zaměstnankyň a zaměstnanců fakulty.

2) Spravedlivé ohodnocení zaměstnankyň a zaměstnanců fakulty v poměru k výši základních platů na ostatních součástech univerzity.

3) Kultivaci pracovních vztahů a pracovního prostředí na fakultě vůbec.

4) Poskytování zpětné vazby vedení fakulty.

5) Dodržování zákoníku práce.

6) Revizi nově schvalovaných vnitřních předpisů fakulty, které souvisejí s pracovními podmínkami zaměstnanců.

Rádi mezi námi přivítáme i studentky a studenty doktorského studia. I vy se můžete stát součástí naší organizace.