Příplatek za práci mimo standardní pracovní dobu

Na základě podnětu z členské základny (podanému v návaznosti na realizaci Dne otevřených dveří v sobotu 15. ledna 2022) vznesl VOS dotaz na vedení fakulty týkající se příplatku za práci nařízenou mimo standardní pracovní dobu, za kterou podle zákoníku práce náleží zaměstnanci příplatek ve výši 25% průměrného hodinového výdělku za každou hodinu práce. (leden/únor 2022)

Podnět výboru VOS a vyjádření děkanky

Rozhodnutí o přiznání odměn za účast na Dni otevřených dveří