Podpora protestu proti snižování doktorandských stipendií

Ve středu 7. září, den před zasedáním akademického senátu FF UK, na němž má být projednán návrh na snížení stipendií studentek a studentů doktorského studia na FF UK, rozeslal výbor ZO VOS FF UK všem senátorkám a senátorům následující vyjádření:

Vážené členky a členové AS FF UK, 

na základě usnesení z dnešní členské schůze vyjadřuje fakultní výbor VOS na FF UK podporu iniciativě „Dopis ohledně snižování doktorandských stipendií na FF UK“. Doktorští studenti a studentky v mnoha případech vykonávají na FF UK kromě svých studijních povinností řadu dalších, pro fakultu nepostradatelných činností. Sdílíme vážnou obavu, že snížením již tak nízkých stipendií v kombinaci s prudce rostoucími životními náklady se mnoha doktorandům značně zkomplikuje možnost dokončit zdárně studium. Vyzýváme proto členy akademického senátu, aby zvážili, zda svým hlasem chtějí téměř dvacetiprocentní snížení doktorandských stipendií podpořit. 

Zároveň vyzýváme vedení fakulty, aby sjednotilo podmínky pro zadávání práce doktorandům, která je nad rámec jejich ISP. Doktorským studentům a studentkám pak doporučujeme, aby v případě snížení stipendií nehonorovanou práci pro fakultu nevykonávali. 

Výbor ZO VOS FF UK