Vyjádření VOS FF UK ke kariérnímu řádu a hodnocení

Vyjádření odborové organizace FF UK k opatřením děkana Kariérní řád a Hodnocení akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů

Vyjádření VOS FF UK ke kariérnímu řádu a hodnocení

Návrhy opatřením děkana Kariérní řád a Hodnocení akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů s přílohami

Kariérní řád

Kariérní řád – Příloha 1 – Katalog pozic

Hodnocení akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů

Hodnocení – Příloha 1 – Kritéria hodnocení

Hodnocení – Příloha 2 – Hodnocení publikací