Složení předcházejících výborů:

02/2023 – 08/2023

Předseda:

Martin Hříbek

Místopředsedové:

Štěpán Kubalík                

Ondřej Slačálek

Členové výboru:

Martina Lukášová

Ondřej Vojtěchovský

01/2021 – 01/2023

Předsedkyně:

Martina Lukášová

Místopředsedové:

Taťána Jelínková

Ondřej Vojtěchovský

Členové výboru:

Martin Hříbek

Štěpán Kubalík