Proč se stát členkou/členem

Uvítáme mezi námi každého, kdo se zajímá o důstojné a spravedlivé pracovní podmínky na naší fakultě. Členství v naší organizaci nepřináší jen podporu ze strany odborů v rámci individuálních sporů se zaměstnavatelem či možnost bezplatné konzultace odborového právníka, ale také příležitost podílet se na prosazování svých představ o spravedlivých pracovněprávních a sociálních podmínkách na fakultě a univerzitě. Odborová organizace chce nabízet prostor pro diskusi nad otázkami, které se týkají jak vztahů na pracovišti, tak výše odměny za práci. Chcete-li se dozvědět více o zkušenost vašich kolegyň a kolegů z jiných kateder, ústavů a dalších pracovišť fakulty, chcete-li získat jasnější představu o tom, v jaké situaci se fakulta nachází a jaké jsou vyhlídky dalšího vývoje, neváhejte a vstupte do naší organizace. Rádi se s vámi setkáme.

Podmínkou členství je podání přihlášky a měsíční příspěvek ve výši jednoho procenta z vašeho platu.

Do odborové organizace se mohou přihlásit i studentky a studenti doktorského studia.