Výzva na podporu humanitních a sociálněvědních oborů

Odborová organizace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se připojuje k Výzvě na podporu humanitních a sociálněvědních oborů. Nedostatečné financování humanitních a sociálních věd je dlouhodobým problémem našeho vzdělávacího systému a potenciálním celospolečenským rizikem. Často veřejně deklarovaný význam těchto vědních oborů pro život celé společnosti a volání po mezinárodně srovnatelné úrovni jejich výuky i badatelské činnosti v nich prozatím nijak nekoresponduje s reálnou podporou. Tato situace je nadále neudržitelná a musí se co nejdříve změnit. 

Aktualizace výzvy z ledna 2023 zde.