Čerpání odborových příspěvků

Každá členka a každý člen odborové organizace má možnost čerpat příspěvek na výdaje v oblasti kultury, rekreace, sportu, zdraví za sebe a své děti (do 15 let věku). Paragony či faktury můžete předat Veronice Erdélyiové na sekretariátu Fonetického ústavu (m. č. P015) nebo je poslat naskenované na e-mailovou adresu Veronika.Erdelyiova@ff.cuni.cz nebo přímo paní účetní Vědunce Skálové na Vedunka.Skalova@seznam.cz . Nezapomeňte prosím připojit číslo svého účtu. Příspěvky lze čerpat kdykoli v průběhu roku, nejpozději však do poloviny prosince.

Výše ročních příspěvků:

členství do 5ti let: 1000,- Kč

členství 5 let a výše: 2000,- Kč

doktorandi/doktorandky: 500,- Kč

příspěvek na dítě do 15 let (mohou uplatňovat i doktorandi/doktorandky): 1000,- Kč

Částka na dokladu může být jakkoli vysoká, příspěvek bude vyplacen pouze ve výši 1000,- nebo 2000,- Kč v závislosti na délce členství. Může být i několik paragonů např. za knihy koupené v různou dobu. Celková suma musí dosáhnout nejméně 1000,- Kč nebo 2000,- Kč (opět v závislosti na délce členství).

členové ZO VOS:

Kultura: vstupenky (divadelní představení, kino, výstavy, koncerty, hrady, zámky, ZOO), knihy, odborná literatura, hudební a audiovizuální nosiče a předplacené streamovací služby, tramvajenka

Rekreace: příspěvek na rekreační pobyty, letenky, jízdenky, lázeňské pobyty nehrazené zdravotní pojišťovnou, rehabilitace

Sport: permanentky – plavecký stadion, masáže, posilovna, kurzy cvičení jakéhokoli typu, sportovní pomůcky

Zdraví: léky a ošetření nehrazené ze zdravotního pojištění (zdravotní pomůcky, zubař, oční lékař – brýle)

děti členů ZO VOS:

Kultura: vstupenky (divadelní představení, kino, výstavy, koncerty, hrady, zámky, ZOO), knihy, dětská literatura, hudební a audiovizuální nosiče a předplacené streamovací služby

Rekreace: příspěvek na rekreační pobyty, letenky, jízdenky, lázeňské pobyty nehrazené zdravotní pojišťovnou (dětská ozdravovna), dětské tábory

Sport: permanentky – plavecký stadion, posilovna, sportovní pomůcky, kurzy cvičení jakéhokoli typu,, zájmové kroužky

Zdraví: lékařské ošetření (zubař), zdravotní pomůcky a léky nehrazené ze zdravotního pojištění