K výuce kurzů v rámci aliance 4EU+

Na základě podnětu z členské základny vyjadřuje výbor VOS na FF UK znepokojení nad tím, že vedení fakulty vyzývá zaměstnance k práci nad svoji pracovní náplň (výuka kurzů v rámci aliance 4EU+) bez patřičného finančního ohodnocení, a apeluje na vedení fakulty, aby do budoucna od podobných výzev upustilo. (srpen/září 2021)

Podnět výboru VOS a vyjádření děkana