· Hlasování o stravenkové kartě

Jak jsme vás informovali na jednom z našich podzimních setkání, v interní anketě mezi členkami a členy naší odborové organizace jsme si zvolili možnost zachovat pro zaměstnankyně a zaměstnance FF UK papírové stravenky. Toto stanovisko uplatnila předsedkyně výboru při hlasování na Kolegiu děkana. Bohužel, tuto variantu podpořil pouze její hlas, všichni ostatní členové rozšířeného Kolegia děkana volili stravenkovou kartu a tato možnost tudíž zvítězila.