· Vyjádření VOS FF UK ke kariérnímu řádu a hodnocení