· Vyjádření ZO VOS FF UK ke kariérnímu řádu a hodnocení