· Usnesení výboru ZO VOS FF UK ke mzdové situaci na Filozofické fakultě

Text Usnesení výboru ZO VOS FF UK ke mzdové situaci na Filozofické fakultě, který se stane podnětem pro zahájení kolektivního vyjednávání s Rektorátem UK, zde.