· Protest proti propuštění Ilji Lemeškina a Jany Kitzlerové

V úterý 25. července ráno došlo k předání výpovědi rusistovi a baltistovi Iljovi Lemeškinovi. Proti jeho propuštění a propuštění rusistky Jany Kitzlerové protestovalo zhruba dvacet lidí z odborové organizace FFUK, studujících a autorů petice „Ruská a baltská studia – věc veřejná“. Přítomní zdůraznili, že se fakulta zbavuje z nepochopitelných důvodů výrazných odborníků a ohrožuje tím budoucnost studia Ruska a Pobaltí právě v době, kdy představuje jasný společenský zájem. Své názory vyjádřili pikety s hesly jako „Putina neporazíme bez silné rusistiky“, nebo „Odborníci na Pobaltí nerostou na stromech“. Tomáš Hoskovec z Pražského lingvistického kroužku vystoupil s projevem, v němž zdůraznil problém manažerského přístupu k řízení univerzit a varoval před hrozbami přicházející se vstupem soukromých nadačních peněz do vysokoškolského života, jak je plasticky ukázala zkušenost s Konfuciovými instituty. Položil otázku, zda si univerzita uchová při spolupráci s Centrem Borise Němcova potřebnou akademickou nezávislost. Zástupce odborů připomněl souvislost s nedostatečným financováním vysokých škol a zejména humanitních oborů a zároveň vyjádřil nesouhlas s propuštěním Lemeškina a Kitzlerové i s jeho nedůstojnou formou, kdy se fakulta loučí s dlouholetými zaměstnanci náhlou reorganizací vprostřed léta. Účastníci setkání posléze doc. Iljovi Lemeškinovi za dlouholetou práci pro fakultu zatleskali a předali petice proti propuštění Lemeškina a Kitzlerové na děkanát fakulty.

Texty petic:

Ruská a baltská studia: věc veřejná. Otevřený dopis děkance FFUK Mgr. Evě Lehečkové, Ph.D.

Petice na podporu doc. Lemeškina, lithuanistiky a „malých oborů“ obecně