· Usnesení Koordinační odborové rady UK k požadavku na navýšení financování vysokého školství

Usnesení ze schůze Koordinační odborové rady UK, dne 8. 9. 2023. 

Koordinační odborová rada UK vyzývá jednotlivé základní organizace VOS na UK, aby vyslaly své zástupce na společné shromáždění zástupců reprezentace vysokých škol, odborů a profesních asociací, kteří vyjadřují svoji nespokojenost se stavem financování českého školství a vědy. 

KOR se připojuje k požadavku ČKR vůči vládě, aby dodržela slib daný vysokým školám, že v rámci rozpočtu na rok 2024 adekvátně navýší finanční prostředky určené pro vysoké školství. 

Hlasování: 10-0-0.