· Ustavení stávkového výboru a zahájení příprav stávky

Členská schůze ZO VOS FF UK 4. 9. 2023 ustavuje stávkový výbor ve složení Martin Hříbek, Monika Brenišínová, Vít Zdrálek, Ondřej Vojtěchovský, Jakub Izdný, Ondřej Pittauer, Anna Maříková, Veronika Erdélyiová, Helena Černá a pověřuje jej, aby pracoval na přípravě jednodenní stávky 17. 10. 2023 a zmocňuje jej k přijímání dalších členů a členek reprezentujících celou akademickou obec i neakademické zaměstnance a zaměstnankyně FF UK. Tato stávka se hlásí k celorepublikové iniciativě Hodina pravdy a jejím požadavkům. Zároveň členská schůze odborové organizace vyzývá Akademický senát FF UK, aby stávku podpořil usnesením na svém nejbližším zasedání.