· Proč stávkujeme – oslovení celofakultního shromáždění v aule FF UK 4. 10. 2023 stávkovým výborem

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

V první řadě bychom rádi vyjádřil radost z toho, že jsme se zde sešli. A v takovém počtu. Navíc s vědomím, že další, kteří tu nejsou, se ke stávce připojili svým podpisem. V tuto chvíli máme zatím potvrzených skoro 250 podpisů. Čas na připojení ke stávce stále je a z toho, kolik z nás se již zapojilo, je vidět, že téma je to pro nás všechny opravdu palčivé.

Nesmírně si vážíme toho, že tu dnes jste a stávku podporujete.

Uvědomujeme si, že to pro celou řadu z nás nemusí být snadné a že to je vykročení z komfortní zóny. Obzvlášť ve světle toho, že ne každý pociťuje problém stejně intenzivně. I když se některým z nás poštěstilo získat grant, další zůstávají „na podlaze“. Když budeme ale mluvit jednotně, výrazně se zvýší šance, že naše požadavky budou vyslyšeny.

Dlouho jsme byli totiž zvyklí na to, že problém nízkých mezd a špatných pracovních podmínek má jen individuální řešení – kombinování práce na fakultě s dalšími úvazky, shánění grantů… To všechno ale vede jen k únavě, vyčerpání a ztrátě kreativity, která je pro naši práci tak důležitá. Dlouhodobě pak vzniká nezdravý a neudržitelný stav, který neprospívá ani nám, našemu osobnímu životu, ani našim studentům a studentkám, kterým tím navíc dáváme špatný příklad.

Teprve v poslední době si začínáme uvědomovat, že problému můžeme, a vlastně musíme, čelit společně. Už jarní protest na Den učitelů byl v tomto směru nesmírně povzbuzující a občerstvující: Vidět tolik lidí, které spojila jedna věc, na jednom místě! Nejen veřejnosti, ale také sami sobě jsme tehdy ukázali, kdo vlastně jsme. A společně jsme začali pojmenovávat, v čem vidíme problém a jak situace dopadá na ty které zaměstnance a zaměstnankyně. Společně pracujeme na hledání řešení.

Budujeme postupně vztahy napříč fakultou. Začali jsme díky tomu nacházet společnou řeč napříč katedrami, ústavy, různými odděleními a pracovišti fakulty, což při individuální a do určité míry soutěživé povaze naší práce není vůbec samozřejmé! Už to samo o sobě představuje hodnotu. Zjišťujeme, že navzdory různorodosti podob naší práce čelíme podobným problémům; podobnějším, než by se na první pohled mohlo zdát.

Že tu dnes jsme, je důkazem toho, že nám záleží na místě, kde pracujeme a snad nevadí, když si dovolíme říct, že práce v akademické sféře není úplně obyčejným zaměstnáním. Mluvíme-li teď za akademické pracovníky a pracovnice, tak my v humanitních a sociálních vědách přece přispíváme společnosti jako celku! Jsme úhelným kamenem pro kultivaci veřejného prostoru, veřejné diskuse.

Rozvíjíme důležité kompetence jako například v posledních letech tak často zmiňované kritické myšlení. Nebojme se kritické myšlení používat také k analýze své vlastní situace a situace našich fakult a univerzit – a k nacházení řešení, která budou ku prospěchu našich škol jako dobře fungujících veřejných institucí. A nebojme se přetavit společné přemýšlení do společného jednání. 

A naše dnešní shromáždění skutečně je důkazem toho, že odmítáme být pasivní! Přestáváme být ochotní přizpůsobovat se nadále nenormálním a nemorálním pracovním podmínkám, kdy byl po léta zneužíván náš pocit zodpovědnosti – vůči našim oborům, našim studentům a studentkám, naší práci. A to je skvělá zpráva a po létech letargie vlastně malý zázrak!

Snažíme se napravit stav, která však bohužel nemá jednoduché ani rychlé řešení. Téma nedůstojných mezd a špatných pracovních podmínek řešíme v situaci, kdy v České republice nejsou pracovní podmínky dobré v celé řadě odvětví. Naše úsilí je tak součástí širší snahy o nápravu a bude potřeba vytrvat. Konec konců vidíme, že naše požadavky formulované v březnu letošního roku byly zcela ignorovány. My přitom usilujeme o taková nastavení a řešení, která budou fungovat nejméně ve střednědobém horizontu a odmítáme se spokojit s náplastmi jen na to nejhorší.

Nelze však přesto opominout přirozenou věc, že ne všichni se můžeme a chceme zapojovat stejně intenzivně a že to můžeme dělat dlouhodobě. Je ale možné být aktivními různým způsobem a lze to dělat v různé míře.

  • Svým podpisem jste už udělali nebo uděláte hodně. A pokud jste se svým podpisem ještě nepřipojili, prosíme, učiňte tak.
  • Zapojte se do odborů. Odbory jsou platformou, kde se podstatná část debaty uskutečňuje a která má zároveň vyjednávací moc – přímo úměrnou velikosti členstva.
  • Diskutujte ale také se svými studenty a studentkami, se svými kolegy a kolegyněmi, lidmi ve svém okolí, kteří mohou být ke stávce skeptičtí.
  • Sledujte informační kanály a sdílejte posty na sociálních sítích.
  • Nebojte se k tématu vyjadřovat v médiích a sdílejte své vlastní akademické a pracovní příběhy.
  • Zapojte se do samotné přípravy stávky, protože práce je opravdu hodně.
  • A přijďte v den stávky 17. října ve 14 hodin před fakultu podpořit své oprávněné požadavky.

Nízké mzdy a špatné pracovní podmínky na našem typu fakult a podfinancování vysokých škol vůbec jsme sice zdědili, další generaci akademiků a akademiček, zaměstnanců a zaměstnankyň univerzit je ale nesmíme odkázat. A přestože jsme se mohli po několik desetiletí přesvědčovat o opaku, bez našeho aktivního přispění se žádná změna neodehraje. Máme sice velkou podporu našich studentů a studentek a jsme za ni nesmírně vděční, zlepšení svých pracovních podmínek si však musíme odpracovat především sami!

Za Stávkový výbor FF UK Nina Wančová, Vít Zdrálek