· Výroční členská schůze se uskuteční ve čtvrtek 29. února 2024

Pozvánka na výroční členskou schůzi odborové organizace VOS FF UK 

Čtvrtek 29. 02. 2024, 17:30, hlavní budova FF UK, nám. J. Palacha, místnost č. 300 

Program: 

1) Volba návrhové a mandátové komise 

2) Zpráva o činnosti odborové organizace za uplynulé období 

3) Zpráva o hospodaření za rok 2023 

4) Zpráva kontrolní komise 

5) Plnění usnesení z členské schůze 4. 9. 2023 

           a/ rozšíření výboru na sedm členů 

           b/ možnost zavedení kurií v příštím výboru 

6) Podněty členů ZO VOS FF UK 

7) Různé 

8) Diskuse 

9) Závěr