· Kolaps systému – protest za zvýšení financování vysokých škol v pondělí 3. června