· Výsledky voleb výboru ZO VOS FF UK na funkční období 1. 9. 2023 – 31. 8. 2026