· Stávka 17. října – výzva Koordinační odborové rady UK k podpoře stávky

Koordinační odborová rada na svém zasedání dne 6. října 2023 vyslyšela výzvu Vysokoškolského odborového svazu k jednohodinové výstražné stávce, která se bude konat 17. října od 14 do 15 hodin. Vyzývá zaměstnance všech fakult a organizačních složek Univerzity Karlovy, aby se k této stávce připojili a aby se zúčastnili protestního shromáždění před budovou FF UK na náměstí Jana Palacha. Zároveň vyjadřuje plnou podporu celodenní stávce, která byla na tento den vyhlášena základními organizacemi VOS na FF UK, FHS UK a ETF UK.