· Ideový záměr novelizace Vnitřního mzdového předpisu – stanovisko VOS FF UK